Darwin Gaming

  Tiger Express

  tiger-express

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H89.12%

  RTP

  96.37%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Tỷ lệ trúng%

  51.5%