Darwin Gaming

  Light Of Horus Express

  light-of-horus-express

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  RTP

  96.13%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Tỷ lệ trúng%

  51.5%

  logo

  Light Of Horus Express