Darwin Gaming

  Light Of Horus Bingo

  light-of-horus-bingo

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H38.33%
  Tuần72.16%
  tháng50.36%

  RTP

  96.3%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Tỷ lệ trúng%

  11%

  logo

  Light Of Horus Bingo