Darwin Gaming

  Judgement of Anubis Express

  judgement-of-anubis-express

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  RTP

  96.09%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Tỷ lệ trúng%

  51.5%

  logo

  Judgement of Anubis Express