Darwin Gaming

  Judgement of Anubis Bingo

  judgement-of-anubis-bingo

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H68.95%
  Tuần91.51%
  tháng103.52%

  RTP

  96.8%

  Biến động

  Biến động trung bình thấp

  Tỷ lệ trúng%

  12%

  logo

  Judgement of Anubis Bingo