7777 Gaming

  Wizard of plenty

  wizard-of-plenty

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H85.72%
  Tuần85.51%
  tháng94.68%

  RTP

  95.21%

  Biến động

  Sự biến động thấp

  Tỷ lệ trúng%

  17%