7777 Gaming

  Silver and Gold

  silver-and-gold

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H45.65%
  Tuần56.82%
  tháng56.02%

  RTP

  94.9%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  40

  Tỷ lệ trúng%

  23%