jinn

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H65.92%
  Tuần89.69%
  tháng78.39%

  RTP

  95.72%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  40

  Tỷ lệ trúng%

  18%