7777 Gaming

  Fortunes of Rome

  fortunes-of-rome

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H80.72%
  Tuần79.66%
  tháng79.55%

  RTP

  95.37%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Tỷ lệ trúng%

  25%