7777 Gaming

  Beach hunt

  beach-hunt

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H80.23%
  Tuần85.57%
  tháng120.98%

  RTP

  95.55%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  117454

  Tỷ lệ trúng%

  32%