ฉันจะยืนยันบัญชีของฉันได้อย่างไร? 

บัญชีของคุณ

ฉันจะยืนยันบัญชีของฉันได้อย่างไร? 

คุณจำเป็นต้องยืนยันบัญชีของคุณเพื่อตรวจสอบว่าคุณจะสามารถกู้คืนบัญชีได้หากสูญเสียการเข้าถึง การตรวจสอบยังช่วยให้การส่งของขวัญหรือรางวัลอื่นๆ ไปให้คุณง่ายขึ้น!

เพื่อการการยืนยันบัญชีของคุณ โปรดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้เรา:

  • สำหรับหลักฐานการระบุตัวตน โปรดส่งรูปถ่ายความละเอียดสูงของ บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทางของคุณ โดยต้องเห็นทั้งสี่มุมของเอกสารอย่างชัดเจน
  • สำหรับหลักฐานที่อยู่ โปรดส่งภาพความละเอียดสูงของ ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือ ใบเสร็จสาธารณูปโภคที่ลงวันที่ภายในสามเดือนที่ผ่านมาที่มีการระบุชื่อและที่อยู่ของคุณไว้อย่างชัดเจน 

ศูนย์ช่วยเหลืออื่น ๆ

มีข้อสงสัยสงอีเมลมาใด้

ติดต่อที่มงานทางอีเมล์

สนทนาสด

เรามีทีมบริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ฉันจะยืนยันบัญชีของฉันได้อย่างไร?