ลอยัลตี้เลเวลมีหมดอายุหรือไม่?

ลอยัลตี้คลับ

ลอยัลตี้เลเวลมีหมดอายุหรือไม่?

ถุกต้อง เมื่อคุณสะสมคะแนนมากพอสำหรับเลเวลนั้น ๆ คุณจะได้รับการรักษาสถานะเลเวล ซึ่งเป็นการรักษาสถานะของ เดือนปัจจุบัน และ เดือนถัดไป

หลังจากนั้นเมื่อเริ่มเดือนใหม่ คะแนนเลเวลของคุณจะรีเซ็ตเป็น 0 ทุกเลเวล หากเดือนถัดไปคุณสะสมคะแนนได้น้อยกว่าที่เลเวลต้องการ คุณจะหล่นลงจากเลเวลก่อน

ตัวอย่าง:

วันที่ 22 มกราคา คุณสะสม 30,000 คะแนนสำหรับเลเวล Master คุณจะได้รักษาสถานะนั้นและรางวัลในเลเวลน้นถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ คะแนนเลเวลของคุณจะเป็น 0 ซึ่งคุณต้องสะสมใหม่อย่างน้อย 30,000 คะแนนก่อนหมดเดือนกุมภาพันธ์เพื่อรักษาสถานะในเดือนมีนาคม

หากคุณสะสมได้น้อยกว่า 30,000 คะแนนเลเวลในเดือนกุมภาพันธ์ คุณจะตกลงมาที่เลเวล Expert ในเดือนมีนาคม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ช่วยเหลืออื่น ๆ

มีข้อสงสัยสงอีเมลมาใด้

ติดต่อที่มงานทางอีเมล์

สนทนาสด

เรามีทีมบริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ลอยัลตี้เลเวลมีหมดอายุหรือไม่?