Gameart

  Santa's Farm

  santas-farm

  데모 모드

  레알 모드

  게임 통계

  24시간29.82%
  85.72%
  78.1%

  RTP

  95.85%

  휘발성

  높은 변동성

  페이 라인

  5

  적중률 %

  32.19%

  logo

  Santa's Farm