Yggdrasil

90k Yeti Gigablox

90k-yeti-gigablox

데모 모드

레알 모드

게임 통계

24시간67.16%
120.93%
88.95%

RTP

95.5%

휘발성

높은 변동성

페이 라인

46656

적중률 %

22%

90k Yeti Gigablox